Polish English Belarusian Bulgarian Czech French German Russian Romanian Slovak Ukrainian Hungarian
Bulterier - forum o rasie   Bulterier - forum o rasie
 
 
bulterier, bullterrier, bull terrier
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: dragonh3art
Sro Gru 18, 2013 16:02
VII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) Kielce
Autor Wiadomość
MrsBull
Stały Bywalec


Dołączyła: 06 Paź 2012

Posty: 192
Piwa: 74/107

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 18:26
   VII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB) Kielce


Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

15.10.2013


Termin przyjmowania opłat - Deadline of payment

20.10.2013


Opłaty - Entry Fees


Wystawcy krajowi:
- za pierwszego psa (z katalogiem) 120 zł
- za każdego następnego (bez katalogu) 110 zł
- za psa w klasie baby, szczeniąt i weteranów oraz Int.Champ. (bez katalogu) 50 zł
- za psa rasy polskiej (bez katalogu) 1,23 zł
- Najlepsza Para Hodowlana (bez katalogu) 50 zł
- Najlepsza Grupa Hodowlana (bez katalogu) 50 zł
- konkurs Młody Prezenter (bez katalogu) 20 zł

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.


UWAGA!
* Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
* Przyjęte i umieszczone w katalogu zostaną wyłącznie zgłoszenia tych psów, za które opłaty wpłyną na konto
oddziału do dnia 20.10.2013.
* Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.
* Złożenie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w imprezie, nawet jeśli zgłoszony pies/suka nie
weźmie w niej udziału.
* Brak wpłaty w terminie za psa/sukę rasy polskiej, zobowiązuje właściciela do uiszczenia opłaty jak za pierwszego
psa z katalogiem, czyli 120 zł.
* Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 15.10.2013 r. na pisemną prośbę właściciela
psa/suki.


***********************************************************************************

Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) 45 EURO
- for every additional dog (without Catalogue) 35 EURO
- baby, puppy and veteran class, Interchampions (without Catalogue) 20 EURO
- Best Couple (without Catalogue) 15 EURO
- Best Breeder Groups (without Catalogue) 15 EURO
- Junior Handling 10 EURO


The lowering of the entry fee for second and more entry for co-owned dogs is only possible in case of same co-ownership (there are exactly the same co-owners as in first entry), in other cases there is same fee as for the first entered dog.

ATTENTION !
* We cannot incur your bank transfer costs so please calculate it in the transfer.
Only entries with the total payment will be accepted.
* Payments at the show 70 EURO (regardless of the class and the number of reported dogs).
* Every entry of a dog is a subject of a payment regardless of it’s presence or absence in a ring while judging.
* Changes of a selected class or withdrawal of entry is only possible till 2013.10.15.
Such a changes or withdrawals are accepted only with written petition by dog’s owner.
Ceny biletów wstępu dla zwiedzających:
- normalny: 10 zł
- ulgowy dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia: 5 zł

Ceny biletów parkingowych:
- samochody osobowe i autokary do godz. 14.00: 30 zł
- samochody osobowe i autokary po godz. 14.00: 10 zł

Godziny otwarcia Targów:
- obsługa wystawców: od godz.08.00
- rozpoczęcie wystawy: o godz.10.00

Dojazd do targów:
- autobusem MPK - linie: rozkłady jazdy autobusów MPK Kielce
25, 36, 110 (przystanek Zakładowa),
37, 54, 112 (przystanek Batalionów Chłopskich III),
9, 32 (przystanek Łódzka/Przęsłowa)
- samochodem - mapa

Stoiska handlowe:

- Szczegółowe informacje udzielają "TARGI KIELCE"


Reklamy w katalogu - Advertising in the catalog

Hodowlane:
cała strona(cz-b) 140 zł, (kolor) 280 zł;
pół strony (cz-b) 100 zł, (kolor) 150 zł.

Firmowe:
cała strona (cz-b) 290 zł; (kolor) 580 zł;
pół strony (cz-b) 150 zł, (kolor) 300 zł.

Formaty reklam:
cała strona (A-5) - 115 x 178 mm,
pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.


Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
56 1050 1416 1000 0090 3022 7475
ING Bank Slaski SA, O/Kielce, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce

Foreign exhibitors:
Bank: ING Bank Slaski SA, O/Kielce, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 96 1050 1416 1000 0023 1576 1334


Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Kielcach
25-328 Kielce, ul. Śląska 10
(Poland)

tel./phone (0048) 41-368-74-68; 41-348-05-55,
fax. (0048) 41-348-00-04
e-mail: kielce@zkwp.pl
http:// www.kielce.zkwp.pl
Biuro czynne / Office hours:
poniedziałek, środa, piatek w godz. 17.00 - 19.45
Monday, Wednesday, Friday: 5 p.m. - 7.45 p.m.

Informacje dla wystawców / Informations for exhibitors

WAŻNE INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW:
1. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej, która będzie miała miejsce przy wejściach do poszczególnych pawilonów. Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne po upływie 21 dni od daty zakończenia pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania.
Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
2. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
3. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
4. Wystawca osobiście odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
7. Na terenie wystawy są do dyspozycji płatne miejsca parkingowe.

***********************************************************************************
IMPORTANT INFORMATIONS FOR EXHIBITORS:
1. Exhibitors are personally responsible for all damage caused by their dogs.
2. During the show dogs must be under the care of their exhibitors.
3. Obligatory veterinary reception of dogs: at the entrance to the pavilions from 7 a.m. to 12 a.m., (required an anti-rabies vaccination certificate). An anti-rabies vaccination shall be considered as valid 21 days from the date of completion of the vaccination indicated in Section IV of the passport. However, the anti-rabies vaccination shall be considered as valid from the date of revaccination (booster) where the vaccine is administered within the period of validity indicated in passport. The date of vaccination must not precede the date of microchipping indicated in Section III of the passport.
2. Dogs not entered in the show may not be brought into the show area.
5. Exhibitors are obliged to present their dogs for judging at the appropriate times and rings according to the programme given in the catalogue. Otherwise dogs will not be judged.
6. At the show area and the surrounding areas the sale of puppies is absolutely forbidden.
7. At the show area there are at disposal paid parking places.


Klasy wystawowe / Classes:

Klasa baby - od 3 do 6 miesięcy
Klasa szczeniąt - od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzieży - od 9 do 18 miesięcy
Klasa pośrednia - od 15 do 24 miesięcy
Klasa otwarta - od 15 miesięcy
Klasa użytkowa - od 15 miesięcy (z certyfikatem użytkowości)
Klasa championów - od 15 miesięcy (psy/suki z zatwierdzonym tytułem międzynarodowego lub krajowego championa)
Klasa weteranów - od 8 lat
Najlepsza Grupa Hodowlana - udział może wziąć 3-5 psów/suk z tym samym przydomkiem
Najlepsza Para Hodowlana - para psów pozostająca w ręku jednego właściciela (niekoniecznie z tym samym przydomkiem).


Zgłaszając psa/sukę do klasy championów i klasy użytkowej należy dołączyć kserokopię odpowiedniego certyfikatu/championatu (wystawionego przed dniem 15.10.2013r). Brak w/w dokumentów spowoduje umieszczenie psa/suki w klasie otwartej.


UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.


***********************************************************************************
Baby class - from 3 to 6 months
Puppy class - from 6 to 9 months
Junior class - from 9 to 18 months
Intermediate class - from 15 to 24 months
Open class - from 15 months
Working class - from 15 months (with recognized Working Certificate)
Champion class - from 15 months (with recognized Champion Title)
Veteran class - from 8 years
Best Breeding Group - There are 3-5 dogs may take part in the competition. Dogs must have the same nickaname.
Best Couple - Two dogs which have one owner may take part in the competition. It needn’t have the same nickname.

While entering a dog to Champion class and Working class please remember to attach a copy of a championtitles/working certificates (there are only accepted certificates issued before 2013.10.15). Lack of above-mentioned documents will cause an instant shift of an entry to Open class.


Attention!
Organizer reserves the rights to change chosen class without any earlier notification to the owner in case of lack of copies of working certificates/championtitles or entry of a dog to class inconsistent with it’s age.


Sędziowanie grup - Division of groups

09.11.2013 (sobota/Saturday)
- grupy/groups: 1, 3, 4, 5, 7, 10, Rasy nieuznane przez FCI / Breeds not recognized by the FCI
- konkursy/competitions: Młody Prezenter / Junior Handling
Najpiękniejsza Para Hodowlana / Best Breeding Couple
Najpiękniejsza Grupa Hodowlana / Best Breeding Group

10.11.2013 (niedziela/Sunday)
- grupy/groups: 2, 6, 8, 9
- konkursy/competitions: Młody Prezenter / Junior Handling
Najpiękniejsza Para Hodowlana / Best Breeding Couple
Najpiękniejsza Grupa Hodowlana / Best Breeding Group

Uwaga / Attention
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sędziego oraz do zmian w przydziale ras.
* The organizer reserves the right to change the judge.


Informacja! / Information!
* Z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła częściowa zmiana obsady sędziowskiej. Zmiany objęły niektóre
rasy z grupy: 2, 3, 7, 9, 10, Rasy nieuznane przez FCI. Za zmiany serdecznie przepraszamy.
* Changing cast of judges for reasons beyond the control of the organizer. Changes occurred in the group:
2, 3, 7, 9, 10, Breeds not recognized by the FCI. We sincerely apologize.


FCI 3

sobota (Saturday)
Zasada Maria (PL)
Bulterier / Bull Terrier
Campbell Lisbeth (NO)
Bulterier miniaturowy / Miniature Bull Terrier


Wybiera się ktoś? :)
 
    
#PIT997
Zaangażowany


Dołączył: 05 Cze 2012

Posty: 410
Piwa: 83/166

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 19:12
   


My będziemy na pewno :-) w składzie dwuosobowym :) :-D :-D
 
    
#swietliste.cienie
Bulomaniak
ŚWIETLISTE CIENIE


Dołączyła: 26 Wrz 2008

Posty: 3368
Piwa: 855/892
Skąd: Kraków

Ch, Mł Ch
BREATHE WITH ME Świet...
bulterier standardowy suka

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 19:21
   


My w młodzieży z Bezową już zgłoszone :)
_____________________________

 
 Autor postu otrzymał 1 piw(a)
 
 
    
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
#PIT997
#BullyTrip
Bulomaniak
bull sportowcemDołączyła: 22 Lut 2008

Posty: 2223
Piwa: 379/466
Skąd: warszawa

Mł.Ch.PL, CH PL, Zwy...
GENERAL JOY Bully Tri...
bulterier standardowy suka

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 19:51
   


Większość pewnie do Holandii sie wybiera ;) A tak przyszłość czy mozna by było wrzucać najpotrzebnijesze info? Bo w takim natłoku informacji cieżko zauważyć najważniejsze a większość z nas np. klasy wystawowe z nas zna.

Przepraszam za błędy mój telefon stara sie byc najmądrzejszały
Ostatnio zmieniony przez BullyTrip Czw Paź 03, 2013 21:57, w całości zmieniany 2 razy  
 
    
#jagna
Bulomaniak
Kamikaze Bull Terrier (KMK)Dołączyła: 19 Wrz 2007

Posty: 2754
Piwa: 549/818
Skąd: Frogland

CHPL.
DUTCH DYNAMITE AT ERA...
bulterier standardowy suka

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 20:37
   


Tylko raz (2010) cacib Kielce nie pokrył się z Holandią :(
_____________________________
__________________

www.allscrewup.com

 
 
    
^tufi
Moderator


Dołączyła: 05 Lis 2007

Posty: 7255
Piwa: 1661/444
Skąd: Wlkp.

Danelaw Hells Redeeme...
bulterier standardowy pies

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 22:19
   


W miniaturach Norweżka - szykujcie się na mega poprawne zgryzy ;)
_____________________________
Quem di diligunt, adolescens moritur
 
 
    
#PIT997
Zaangażowany


Dołączył: 05 Cze 2012

Posty: 410
Piwa: 83/166

Wysłany: Czw Paź 03, 2013 23:10
   


Cytat:
Większość pewnie do Holandii sie wybiera ;) A tak przyszłość czy mozna by było wrzucać najpotrzebnijesze info? Bo w takim natłoku informacji cieżko zauważyć najważniejsze a większość z nas np. klasy wystawowe z nas zna.Z tego co widze to dzial poswiecony wystawom wiec nie wiem w czym problem. cały watek o wystawie.
trzeba czytac ze zrozumieniem i wszystko sie znajdzie ;-)
 
    
Adam
Stały Bywalec
ADAM & MARZENA & WIKA & KLARA


Dołączył: 18 Maj 2011

Posty: 257
Piwa: 55/51

Wysłany: Pią Paź 04, 2013 19:03
   


AWANTURA RAJSKI PTAK- w otwartej.
_____________________________


Dopiero teraz tworzymy pełną rodzinę..

 
 
    
igoria
Stały BywalecDołączył: 25 Wrz 2012

Posty: 240
Otrzymał 57 piw(a)
Skąd: Warszawa

Wysłany: Sob Paź 05, 2013 20:24
   


My też będziemy - w klasie młodzieży z Lobkiem
 
    
Adam
Stały Bywalec
ADAM & MARZENA & WIKA & KLARA


Dołączył: 18 Maj 2011

Posty: 257
Piwa: 55/51

Wysłany: Nie Paź 13, 2013 14:15
   


Nas nie będzie. Trzymamy kciuki za wystawiających.
Powodzenia!
_____________________________


Dopiero teraz tworzymy pełną rodzinę..

 
10 
 
    
Wyświetl posty z:  
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Dodaj temat do:   Temat dla Wykop  Temat dla Facebook  Temat dla Wyczaj.to Temat dla Gwar  Temat dla Delicious  Temat dla Digg  Temat dla Furl  Temat dla Google  Temat dla Kciuk  Temat dla Reddit  Temat dla Simpy  Temat dla Slashdot  Temat dla Technorati  Temat dla YahooMyWeb  Temat dla Nasza Klasa Temat dla Blip  Temat dla MySpace  Temat dla Twitter  Temat dla Flaker  Temat dla Grono.net  Temat dla Gadu-Gadu Live  Temat dla Status GG  Temat dla Poleć  Temat dla Forumowisko 
Losowe tematy » 2013 - Polska
XXXII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Zabrze | Kraków 16-06-2013 Krajowa wystawa psów gr III FCI | IX Walentynkowa Wystawa Psów Rasowych Bydgoszcz | XVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Kraków | 2. Jesienna Wystawa Psów Rasowych, Mielno, 11.11.2013 | Champion of Champions 24 lutego 2013 LESZNO | 51 KUJAWSKO-POMORSKA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH | Nowy Dwór Mazowiecki 23-24 marca 2013 | 39 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych, 30.06.2013 Ustroń | Bydgoszcz 2013-09-15 - XXVIII Klubowa Wystawa Terierów | 53 KWPR Chorzów - 31.08.2013 | XXXII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - OPOLE | XXXVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych - Grudziądz, 20 kwietni | XLIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych - Częstochowa, 14.04.20 | Krajowa Wystawa Terierów Lubieszyn k-Szczecina, 30.06.2013 | 49 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 21.07.2013 Koszalin | Olsztyn - XL Warmińsko-Mazurska WPR 07.07.2013 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - Zielona Góra | III Karnawałowa Zimowa Wystawa Psów Rasowych, Gdańsk 13.01 | XXVIII Zimowa Wystawa Psów Rasowych Nowy Dwór Mazowiecki | CACIB Zakopane 3-4.08.2013 | Łódź, 4-5.05.2013 - XXI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | WROCŁAW - XXI Międzynarodowa CACIB 28-29.09.2013 | IV Krajowa Wystawa Terriers National Show CAC Białystok | XVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych Dobre Miasto 01.05.13 | 19.05 Bytom krajowa | Krajowa Wystawa Psów Rasowych - CAC, Warszawa, 14.09.2013 | MWPR Zw.Polski - Poznań, 27.10.2013 | KWPR Nowy Sącz 18-08-2013 | Głogów O-Legnica międzynarodowa - CACIB 25-27.01.2013
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odp. Ostatni post
Brak nowych postów Ogłoszenie: [regulamin] Działy przebadanych psów
zasady zamieszczania psów przebadnych...
dragonh3art Ogłoszenia i regulaminy 0 Wto Lis 18, 2008 12:21
dragonh3art
Brak nowych postów Przyklejony: Nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych ...
Złośnica Przepisy i regulaminy 6 Pią Gru 27, 2013 14:53
sajko
Brak nowych postów Przyklejony: Nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych o...
Uwaga! Nowy Regulamin Wystaw Psów Ras...
dragonh3art Przepisy i regulaminy 3 Sob Sty 02, 2010 22:22
Bullwitmo
Brak nowych postów Przyklejony: Paszporty dla psów
dragonh3art Wyjazdy i podróże z bulterierem 0 Sro Wrz 12, 2007 15:07
dragonh3art
Brak nowych postów Przyklejony: Wystawy psów w Europie 2008
CACIB
dragonh3art 2008 - Europa i świat 0 Wto Lut 19, 2008 11:30
dragonh3artPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Wdrożenie, projekt i realizacja PCserwis ®

[ Twoje IP to: 3.93.75.30, używasz: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) ]
Forum w wersji Lo-Fi dla PDA/GSM
bulterier, bullterrier, bull terrier bulterier miniaturowy, miniature bull terrier
audi forum, hodowle bulterierów, bulterier adopcje
Mapa Bulterier - Forum o rasie | Działy | Kategorie | Spis treści | Baza bulterierów
bulterier forum kynologiczne