Polish English Belarusian Bulgarian Czech French German Russian Romanian Slovak Ukrainian Hungarian
Bulterier - forum o rasie   Bulterier - forum o rasie
 
 
bulterier, bullterrier, bull terrier
Poprzedni temat «» Następny temat
Na smyczy i/lub w kagańcu
Autor Wiadomość
agusia
Stały Bywalec


Dołączyła: 09 Paź 2008

Posty: 265
Piwa: 23/7
Skąd: Warszawa

Wysłany: Sob Paź 25, 2008 11:17
   Na smyczy i/lub w kagańcu


Czy ktoś ma może link do aktualnych przepisów dotyczących tego czy pies ma być na smyczy lub w kogańcu czy w jednym i drugim?? Oraz tego czy dotyczy się to psów wszystkich czy jakiś wyposzczególnionych??
Mnie interesują taki przepisy w Warszawie ale myślę, że warto by było aby wstawić tu linki do jak największej ilości miast bo zawsze będzie łatwiej szukać jeśli ktoś będzie potrzebował.
_____________________________

 
 
 
    
*Moniq
BulomaniakDołączyła: 16 Maj 2008

Posty: 2422
Piwa: 465/522
Skąd: Warszawa

Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:12
   


Cytuję za Margolcią ( z pomarańczowego forum) .Nie wiem natomiast czy jest to aktualne.Iwona jako prawnik z wykształcenia powinna tu zając głos ;)
Wklejam więc :
a tak się mają PSIE SPRAWY na terenie Warszawy....

Uchwała Nr LXXVII/2427/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 22 czerwca 2006 roku

/WYCIĄG/
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta stołecznego Warszawy


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIII/756/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 203, poz. 5445).
§ 3
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 28
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 29
1. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.
3. Utrzymujący pajęczaki, owady, gady, płazy, ptaki i inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się
z pomieszczenia.
4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.
5. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
6. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psu poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.
7. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec.
8. Psy mogą być zwolnione ze smyczy na obszarach wyznaczonych.
9. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych i psów-opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.
11. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

§ 30
1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.
§ 31
Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

§ 32
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.
§ 33
Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 34
1. Psy przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku powinny posiadać identyfikator, trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).

2. Zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska.
3. Zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza grzebowiskami zwłok zwierzęcych i ich części.
_________________
pozdrawiam, margolcia
_____________________
 
 
    
agusia
Stały Bywalec


Dołączyła: 09 Paź 2008

Posty: 265
Piwa: 23/7
Skąd: Warszawa

Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:52
   


Dzięki :mrgreen:
_____________________________

 
 
 
    
#AV
BulomaniakDołączyła: 10 Gru 2007

Posty: 4522
Piwa: 845/1185
Skąd: Koszalin

Mł.Ch.Pl, Ch.Pl
FURIA FOR ANIMA VILLI...
bulterier miniaturowy suka

Wysłany: Nie Paź 26, 2008 18:23
   


W Koszalinie psy muszą być prowadzone na smyczy lub puszczone luzem, muszą być w kagańcu. Natomiast na wsi gdzie mieszkam, 20 km od Koszalina, muszą być prowadzane na smyczy i w kagańcu :roll:
A jak to jest w Poznaniu :?:
_____________________________
prawdziwa kobieta to potrafi szyć na drutach, czy tam co tam...


 
 
 
    
*kas82
Bulomaniak
kasia & jamalDołączyła: 30 Kwi 2008

Posty: 1495
Piwa: 52/99
Skąd: POZNAN - UK-MK

Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:48
   


wiec nie wiem jak teraz ale w poznaniu i okolicach, psy na smyczy to normalne, raczej nie wypada bez, ja jakos nigdy nie stosowalam kagancow, nie jestem ich zwolennikiem i unikam tak dlugo jak musze ;-) , na terenach spokojnych gdzie mozna psiura wypuscic, nie mialam kaganca i nie mialam smyczy, zawsze jakos tak fartownie znalezlismy dogodne miejsce gdzie mozna bylo biegac i wariowac do woli.....
a teraz nie wiem jak jest bo dosc dlugo mnie juz nie bylo, ale przypuszczam ze duzo sie nie zmienilo, mam nadzieje :mrgreen:
_____________________________
Don't get mad, get even. /Woody Allen/
 
 
 
    
Zoe
UzależnionyDołączyła: 05 Gru 2007

Posty: 529
Piwa: 33/40
Skąd: Wrocław

Wysłany: Nie Cze 14, 2009 16:45
   


We wrocku w tym roku zmieniła się uchwała. do tej pory psy średnie i duże miały być prowadzone na smyczy i w kagańcu, teraz taki obowiązek jest dla psów z listy agresywnych i tych zachowujących się agresywnie.


UCHWAŁA Nr XXXII/1089/09
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Wrocławia
Rozdział 5
Obowiązki i wymagania ciąŜące na osobach utrzymujących
zwierzęta domowe
§ 9
1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki
sposób, aby nie stwarzać zagroŜenia sanitarnego i zagroŜenia bezpieczeństwa
osób trzecich, a takŜe, aby nie powodować szkód i uciąŜliwości dla otoczenia.
2. Właściciele utrzymywanych w lokalach mieszkalnych, jako zwierzęta domowe,
ssaków, gryzoni, ptaków, gadów, płazów i owadów oraz pajęczaków są
zobowiązani do zapobiegania ich wydostaniu się na zewnątrz lokalu,
dotyczy to w szczególności egzotycznych zwierząt jadowitych i drapieŜnych.
3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad
zwierzęciem.
4. Właściciel psa zamieszkujący na terenie Miasta Wrocławia jest zobowiązany
do dokonania jego rejestracji w terminie 30 dni od chwili jego nabycia.
5. Zobowiązuje się posiadaczy psów do zaopatrzenia ich w obroŜę
z identyfikatorem umoŜliwiającym ustalenie miejsca zamieszkania właściciela
zwierzęcia. Z obowiązku tego zwolnieni są posiadacze psów, którzy
oznakowali zwierzę za pomocą elektronicznego mikroprocesora.
6. Właściciel psa zobowiązany jest do niezwłocznego udokumentowania
na Ŝądanie organu kontrolującego, faktu rejestracji psa oraz zaszczepienia
psa przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku moŜliwości przedstawienia
stosownych dokumentów w trakcie kontroli, właściciel psa jest zobowiązany
do przedłoŜenia ich w terminie i w miejscu określonym przez kontrolującego.
§ 10
1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych, w szczególności
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana
jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą
przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących
zasad:
1) psa naleŜy prowadzić na smyczy z zastrzeŜeniem pkt 3;
2) psy naleŜące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które
zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, naleŜy
prowadzić w kagańcu;
3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma załoŜony
kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma moŜliwość
sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą
reakcję psa na komendę opiekuna w kaŜdej sytuacji.
§ 11
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1) zorganizowania zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt z terenu
nieruchomości, a w przypadku nie ustalenia właściciela lub opiekuna
padłego zwierzęcia, zlecenia usunięcia zwłok firmie wywozowej;
2) zapewnienia właścicielom lub opiekunom zwierząt moŜliwości
technicznych pozbywania się zebranych zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta;
3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w przypadku nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela lub
opiekuna zwierzęcia, w szczególności z urządzonych placów zabaw dla
dzieci i piaskownic;
4) zabezpieczenia urządzonych na terenie nieruchomości placów zabaw dla
dzieci i piaskownic przed dostępem zwierząt;
5) zgłaszania do schroniska dla bezdomnych zwierząt faktu pojawienia
się na nieruchomości bezpańskich psów, w celu przewiezienia ich
do schroniska.
2. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych zwierząt domowych w ilościach stwarzających uciąŜliwości dla
mieszkających w tych budynkach ludzi.
§ 12
1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta naleŜy zabezpieczyć tak,
aby warunki utrzymywania zwierząt wykluczały moŜliwość niekontrolowanego
opuszczenia przez nie terenu nieruchomości.
2. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, w tym psy
agresywne, naleŜy wyposaŜyć przy kaŜdym wejściu na teren
nieruchomości w:
a) dzwonek słuŜący do wezwania właściciela nieruchomości,
b) tabliczkę ostrzegawczą o minimalnym formacie 15x20 cm,
z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu zwierzęcia
agresywnego, w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości.
§ 13
1. PrzewoŜenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest moŜliwe tylko na
zasadach ustalonych w odrębnych przepisach przez przewoźnika.
2. Wprowadzanie psów na tereny parków lub tereny zieleni urządzonej
dopuszcza się na zasadach określonych w regulaminie tych obiektów.§ 14
Zakazuje się handlu zwierzętami domowymi i gospodarczymi poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez uprawnione do tego organy.
§ 15
Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt na tereny:
a) placów zabaw dla dzieci,
b) ośrodków szkolno – wychowawczych,
c) budynków uŜyteczności publicznej.
2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w miejskich kąpieliskach
i fontannach.
§ 16
Przepisy § 10 ust. 1, a takŜe § 15 pkt 1 nie dotyczą właścicieli psów
przewodników osób niepełnosprawnych.
§ 17
Zwierzęta przebywające w miejscach publicznych bez opieki będą przewoŜone
do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 6
Wymagania w zakresie chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18
1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na nieruchomościach zabudowanych, innych niŜ:
a) gospodarstwa rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. j.t. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
b) gospodarstwa produkcyjne w ramach działów specjalnej produkcji
rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
z późn. zm.).
2) na nieruchomościach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego
określił funkcję mieszkaniową;
3) w strefach bezpośredniej ochrony sanitarnej ujęć wody
wykorzystywanych do celów komunalnych;
4) na terenach ogrodów przydomowych, a takŜe rodzinnych ogródków
działkowych, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele inne
niŜ mieszkaniowe moŜe być prowadzony chów drobiu i królików przy
zachowaniu następujących warunków:
1) odległość granicy wybiegu lub ustawionych klatek od otworów okiennych
sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków uŜyteczności publicznej
nie moŜe być mniejsza niŜ 50 m;
2) odległość od zakładów słuŜby zdrowia, zakładów oświatowowychowawczych,
w szczególności szkół, przedszkoli, domów dziecka,
internatów, domów akademickich oraz wytwórni lub przetwórni
artykułów spoŜywczych, zakładów zbiorowego Ŝywienia, obiektów
o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego, od terenów
sportowych i rekreacyjnych nie moŜe być mniejsza niŜ 70 m;
3) odległość od indywidualnych ujęć wodnych nie moŜe być mniejsza niŜ
15 m;
4) chów i utrzymywanie nie będzie powodowało uciąŜliwości dla otoczenia.
_____________________________
Hosti pectus, cor amico


 
 
 
    
sne
Początkujący
SaddamDołączył: 16 Lis 2008

Posty: 72
Otrzymał 2 piw(a)
Skąd: WrocłafffF.

Wysłany: Nie Cze 14, 2009 18:56
   


ostatnio własnie jak byłem u weta babcia tzw. społeczniak która miała powiązania z PO i wogóle z Sejmikiem Miejskim :mrgreen: przynajmniej tak mówiła :lol: że musze mieć dla niego kaganiec bo teraz takie prawo weszło a jak jej powiedziałem że on przecież nie jest agresywny to i tak mi nie uwierzyła i dalej wmawiała że muszę mieć kaganiec, bo dostane mandat :-/ :mrgreen: .Teraz przynajmniej mam pewność bo przez moment zwątpiłem :mrgreen:
 
 
    
Zoe
UzależnionyDołączyła: 05 Gru 2007

Posty: 529
Piwa: 33/40
Skąd: Wrocław

Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:49
   


Problem rozbija sie o to, ze ludzie nie wiedzą, jakie psy zaliczamy do ras agresywnych :( i sie przypieprzają. Nas kiedys mijał facet na rowerze (dziad stary) w mało ucz eszczanym miejscu. Suka nie zwróciła na niego najmniejszej uwagi i była w sporej odległości od niego. Dziad nas minął, po czym zawrócił i padło pytanie, czy ten pies czasem nie powinien byc na smyczy. Oczywiście dziady stare i baby, jak pytają, to tak naprawde nie pytają, tylko twierdzą :)
_____________________________
Hosti pectus, cor amico


 
 
 
    
^KG
Moderator


Dołączyła: 11 Wrz 2007

Posty: 1500
Piwa: 128/25
Skąd: Wro

Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:11
   


oo dzięki Ewa za info, ostatnio po raz pierwszy od 12 lat jakiś dziad na osiedlu do nas się pluł że bez kagańca Gorul lazł, a był oczywiście na smyczy i myślałam że ciągle tamto obowiązuje, a tak jeszcze lepiej :-D
_____________________________
Kasia&Goro[']
"Genius may have its limitations, but stupidity is not thus handicapped."

 
 
 
    
benito
Uzależniony
Beza&Wuzetka - pełna słodycz :)


Dołączyła: 24 Gru 2008

Posty: 679
Piwa: 45/32
Skąd: Białystok

Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:09
   


u nas masakra pod tym względem;/
§ 33
1. Wyprowadzanie psów dozwolone jest jedynie na smyczy i w kagańcu. Dotyczy to również przewozów psów środkami komunikacji publicznej.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych tzn. takich na których nie istnieje zagrożenie dla dzieci i osób dorosłych, przy łącznym spełnieniu warunków:
1) pies ma założony kaganiec;
2) osoba utrzymująca psa dysponuje możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;
3) pies nie należy do rasy uznawanej za agresywną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wyprowadzanie psów bez kagańców jest dozwolone jedynie w przypadku „psów pracujących”.

Przepisy przepisami, ale miałam ostatnio sytuacje że Straż Miejska do mnie się przyczepiła mimo że obok spacerowała Pani z labradorem bez smyczy i kagańca. Beza była na smyczy. Szkoda mi było gardła strzępić bo zauważyłam, że na "mądrych " nie trafiłam Obróciłam się na pięcie i odeszłam. Kopara im opadła ale nie gonili mnie na szczęście.
_____________________________
Ty masz swoja prace, przyjemności i przyjaciół - ja mam tylko Ciebie......twój Bull

 
10 
 
 
    
Wyświetl posty z:  
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Dodaj temat do:   Temat dla Wykop  Temat dla Facebook  Temat dla Wyczaj.to Temat dla Gwar  Temat dla Delicious  Temat dla Digg  Temat dla Furl  Temat dla Google  Temat dla Kciuk  Temat dla Reddit  Temat dla Simpy  Temat dla Slashdot  Temat dla Technorati  Temat dla YahooMyWeb  Temat dla Nasza Klasa Temat dla Blip  Temat dla MySpace  Temat dla Twitter  Temat dla Flaker  Temat dla Grono.net  Temat dla Gadu-Gadu Live  Temat dla Status GG  Temat dla Poleć  Temat dla Forumowisko 
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odp. Ostatni post
Brak nowych postów Bulteriery na smyczy z rozdzielaczem?
Ola Obroże, szelki, smycze, kagańce, ubranka 14 Nie Mar 11, 2012 21:36
Celta
Brak nowych postów Naprawa szelek, obrozy, smyczy itp.
dragonh3art Obroże, szelki, smycze, kagańce, ubranka 3 Pon Lis 15, 2010 19:45
dragonh3art
Brak nowych postów Jakiej smyczy uzywa Twój pies?
Rozrabiaraa Obroże, szelki, smycze, kagańce, ubranka 21 Czw Wrz 04, 2014 13:50
Lenka_Sajros
Brak nowych postów Halter, kantarek do nauki chodzenia n...
*Kika* Obroże, szelki, smycze, kagańce, ubranka 22 Sob Wrz 07, 2013 17:13
ray186
Brak nowych postów Czy zdarzają się suczki, które można ...
Jak wybrać taką suczkę z miotu?
czaro111 Pytania i odpowiedzi dotyczące bulterierów 16 Sob Gru 17, 2016 21:52
Reade11Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Wdrożenie, projekt i realizacja PCserwis ®

[ Twoje IP to: 34.204.176.189, używasz: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) ]
Forum w wersji Lo-Fi dla PDA/GSM
bulterier, bullterrier, bull terrier bulterier miniaturowy, miniature bull terrier
audi forum, hodowle bulterierów, bulterier adopcje
Mapa Bulterier - Forum o rasie | Działy | Kategorie | Spis treści | Baza bulterierów
bulterier forum kynologiczne