Polish English Belarusian Bulgarian Czech French German Russian Romanian Slovak Ukrainian Hungarian
Bulterier - forum o rasie   Bulterier - forum o rasie
 
 
bulterier, bullterrier, bull terrier
Poprzedni temat «» Następny temat
BSL i pojęcie 'niebezpiecznego psa' - ku świadomości
Autor Wiadomość
JonSnow
ZaangażowanyDołączył: 06 Paź 2010

Posty: 415
Piwa: 102/31
Skąd: Szczecin

Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:25
   BSL i pojęcie 'niebezpiecznego psa' - ku świadomości


Co prawda na razie widmo szerszego BSL w Polsce osłabło, ale na całym świecie jest niestety zupełnie inaczej. Kontynuując akcję uświadamiania, z czym wszyscy właściciele psów muszą się mierzyć (nie tylko tych niebezpiecznych), mały wyjątek (niestety po angielsku) z prawodawstwa Portsmouth, Ohio (źródło: lista DogHolocaust na yahoo.com)

Szczególnie interesujący jest punkt 1, jestem przekonany, że w jakimś momencie życia, sporą część psów można by uznać za 'niebezpieczne', nie daj boże, jeśli kogoś obszczeka i ten ktoś się przestraszy.

Interesujące są też wymagania dotyczące trzymania 'niebezpiecznego psa'. Prawodawstwo zmierza w dziwnym kierunku, traktując psy tak, jakby były co najmniej tygrysami. A nie są.

Te wszystkie procedury też bardzo dużo kosztują.

"505.14 VICIOUS DOGS.
(a) For the purpose of this ordinance, “vicious dog” is defined as:
1) Any dog when unprovoked engages in any behavior that requires a
defensive action by any person to prevent bodily injury when the
dog is off the property of the owner or keeper of the dog.
2) Any dog which, when unprovoked, bites a person causing severe
injury. Severe injury shall be defined as any physical harm to a
human being that results in muscle tears or disfiguring lacerations or
requires multiple sutures or cosmetic surgery.
3) Any dog which, when unprovoked has killed, seriously bitten,
inflicted injury, or otherwise caused injury when attacking a
domestic animal off of the property of the owner or keeper of the
dog.
(b) A “vicious dog” does not include either of the following:
1) A police dog that has killed or caused serious injury to any person
while the police dog is being used to assist one or more law
enforcement officers in the performance of their official duties.
2) A dog that has killed or caused serious injury to any person while the
person was committing or attempting to commit a trespass or other
criminal offense on the property of the owner, keeper, or harbor of
the dog.
3) A dog that bites or attacks a person or animal that provokes,
torments, tortures, or treats an animal cruelly.
(c) Standards for keeping vicious dogs. The keeping of vicious dogs shall be subject to the following standards.
1) CONFINEMENT. When vicious dogs are not under the physical
control of their owner, all vicious dogs shall be securely confined
indoors, in a securely enclosed and locked pen or kennel, or in a
fenced in yard with a locked gate. Such fenced in yard must be
equipped with a six (6) foot high fence, or that of adequate height
determined by the Portsmouth City Animal Control Officer. The
fence must be equipped with a locked gate. If said fence is not
sufficient in height or strength to keep vicious dogs from running at
large, the vicious dog must be kept in a pen or kennel that meets the
following standards:
(a) The pen or kennel must have secure sides and a secure top
attached to its sides.
(b) Such structure must have a secure bottom of floor attached to
the sides of the pen, or the sides of the pen must be embedded
in the ground to a depth of no less than two (2) feet.
(c) The fencing for such structure must be at least 14 gauge
fencing wire.
(d) All structures used to confine such animals must be locked
with a key or combination lock when such animals are within
the structure.
(e) No structure may violate any Codified Ordinances of
the City of Portsmouth, Ohio.
2) CONFINEMENT INDOORS. No vicious dog may be kept on
a porch, patio, or in any part of a house or structure that would allow
the dog to exit such building on its own volition. In addition, no
such dog may be kept in a house or structure where window
screens or screen doors are the only obstacles preventing the dog
from exiting the structure.
3) CONTROL OF VICIOUS DOG. No person shall permit a
vicious dog to go outside of its kennel, pen, or the owner’s residence
unless such dog is securely leashed with a leash not longer than
four (4) feet in length. No person shall permit such a dog to be kept
on a chain, rope, or other type of leash outside its kennel or pen unless
a person is in and able to maintain physical control of the animal at all
times. Such dogs may not be leashed to inanimate objects such as
trees, posts, buildings, etc.
4) While not being classified as vicious, due to the disproportionate
number of documented “pit bulls” running at large complaints and
documented attacks on domestic animals and people, ALL dogs that
meet the definition of “pit bulls”, as stated in section (e) of this
ordinance, must be confined as stated in section (c) of this ordinance.
(d) INSURANCE IDENTIFICATION AND REPORTING REQUIREMENTS.
1) Insurance. All owners, keepers or harborers of vicious dogs
must within ten (10) days of the effective date of this ordinance, obtain
liability or home owner’s insurance that provides coverage for each
occurrence because of damage or bodily injury to or death of a person
caused by the dog. The liability or homeowner’s insurance policy
must be a minimum of one hundred thousand dollars ($100,000).
(a) The owner, keeper or harborer of a “Pit Bull Dog”, as
defined in section (e) of this ordinance is exempted from the
insurance requirements for vicious dogs unless the “pit bull
dog” has been documented to have previously bitten or
attacked a person or domestic animal.
2) Any owner of a vicious dog if so ordered by a court, any law
enforcement officer, animal control officer, or public health official
must provide proof of the required liability insurance.
(e) DEFINITION. ” Pit Bull Dog” is defined for purposes of this Section to mean the Bull Terrier breed of dog, the American Staffordshire Terrier breed of dog, dogs of mixed breed or other breeds which breed or mixed breed is known as Pit Bulls, PitBull Dogs or Pit Bull Terriers, and any dog which has the appearance and characteristics of being predominantly of the breeds of Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, and other breed commonly known as Pit Bulls, Pit Bull dogs, or Pit Bull Terriers, or a combination of any of these breeds. The Portsmouth City Animal Control Officer shall make the final determination of whether the dog meets the definition of a “pit bull dog”.
(f) ENFORCEMENT. It shall be the duty of the Portsmouth City Animal Control Officer to enforce this ordinance. The Portsmouth City Police Department also has the authority to enforce this ordinance.
1) The Portsmouth City Animal Control Officer shall investigate all
vicious dog complaints. All complaints shall be put in writing and
reviewed by the Portsmouth City Animal Control Officer and the officer
shall determine if the dog is vicious or not.
2) The Portsmouth City Animal Control Officer shall require the owner or
harborer of the vicious dog to comply with the provisions of this
ordinance or safely remove such dog from the city limits of Portsmouth,
Ohio.
(g) FAILURE TO COMPLY. If the owner, keeper or harborer of a vicious
dog fails to comply with the requirements and conditions set forth in this
Section and this entire Ordinance, the Portsmouth City Animal Control Officer
may order the vicious dog to be immediately seized, impounded or
destroyed.
(i) The first violation of this ordinance will result in the charge of a misdemeanor of
the fourth degree.
1) A second violation of this ordinance will result in the charge of
a misdemeanor of the third degree.
2) A third violation of this ordinance will result in the charge of a
misdemeanor of the second degree.
3) The fourth violation of this ordinance will result in a charge of a
misdemeanor of the first degree.
4) Each subsequent violation will result in the charge of a misdemeanor of
the first degree.
a) Each occurrence shall constitute a separate offense."
_____________________________
behawiorysta, trener: www.dobrypies.eu
"Bullterrier - pies dla masochistów:))"

 
 
    
dragonh3art
Admin
Negra & Landryna & CrimsonDołączyła: 07 Wrz 2007

Posty: 7037
Piwa: 1406/2483
Skąd: z drugiej strony monitora :P

CRIMSON HEART Bule z ...
bulterier standardowy pies

Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:52
   


zaraz będzie prawie po polsku też ;) wynik przemiałki przez google translatora poniżej


Cytat:
"505.14 Vicious psy.
(A) Dla celów niniejszego rozporządzenia, "zły pies" jest zdefiniowany jako:
1) Każdy pies, gdy sprowokowany angażuje się w zachowania, które wymaga
defensywne działania każdej osoby, aby zapobiec obrażeń ciała podczas
pies jest wyłączony własnością właściciela lub opiekuna psa.
2) Każdy pies, który po sprowokowana, ugryzie człowieka, powodując poważne
szkoda. Ciężki uraz określa się jako fizycznego szkody dla
człowiek, którym wyniki we łzach mięśni lub szpecące rany szarpane lub
wymaga wielu szwów i chirurgii kosmetycznej.
3) Każdy pies, który po sprowokowany został zabity, poważnie pogryziony,
Szkoda, lub w inny sposób spowodował obrażenia podczas ataku
krajowy off zwierzę majątku właścicielowi lub opiekunowi
pies.
(B) "zły pies" nie obejmuje jedną z następujących czynności:
1) pies policyjny, który zabił lub spowodował poważne uszkodzenie ciała osób
podczas gdy pies policyjny jest używany do pomocy jednego lub więcej przepisów
Stróże w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.
2) pies, który zabił lub spowodował poważne uszkodzenie ciała osób, podczas gdy
osoba popełnia lub usiłuje popełnić winę lub innego
przestępstwo na majątku właściciela, posiadacza lub portu w
pies.
3) pies, który gryzie lub ataki osoba lub zwierzę, które prowokuje,
tortury, tortury, lub traktuje zwierzę okrutnie.
(C) Normy dla utrzymania błędne psów Prowadzenie wściekłych psów podlegają następujące normy.
1) zamknięcia. Gdy bezwzględni psy nie są pod fizycznych
kontrola ich właściciela, wszystkie złośliwe psy muszą być bezpiecznie ograniczone
pomieszczeniu, w prawidłowo zamknięta i zablokowane długopisu lub hodowli, lub w
ogrodzone podwórko z zamkniętą bramą. Takie ogrodzone podwórko musi być
wyposażony w sześć (6) stopa płot wysoki, lub tym odpowiedniej wysokości
określa Zwierząt Portsmouth miasta ds. Kontroli.
Ogrodzenie musi być wyposażony w zamykany za bramą. Jeśli powiedział, ogrodzenie nie jest
wystarczy w wysokości i siły, aby utrzymać błędne psy uruchamianie na
duży, złośliwy pies musi być trzymany w długopisu lub hodowli, który spełnia
następujących norm:
(A) pióro lub hodowla musi mieć zabezpieczone boki i bezpieczny blat
dołączone do jego boków.
(B) Taka struktura musi posiadać bezpieczny dno piętrze dołączony do
boki kojca lub boki pióro musi być osadzony
w ziemi na głębokości nie mniej niż dwóch (2) stóp.
(C) ogrodzenie dla takiej struktury musi wynosić co najmniej 14 miernik
Drut ogrodzeniowy.
(D) Wszystkie konstrukcje stosowane ograniczyć te zwierzęta muszą być zablokowane
z kluczem lub zamek szyfrowy, gdy zwierzęta te są w
struktura.
(E) nr struktura mogą być sprzeczne z skodyfikowanych rozporządzeniami
City of Portsmouth, Ohio.
2) hala porodzie. Nie złośliwy pies może być prowadzony na
weranda, patio, czy w jakiejkolwiek części domu lub struktury, która pozwoliłaby
pies, aby opuścić ten budynek z własnej woli. Ponadto, nie
taki pies może być trzymany w domu lub budowli, gdzie okno
Ekrany lub drzwi ekran to jedyne przeszkody do psa
z opuszczeniem strukturę.
3) kontrola zły pies. Nikt nie może pozwolić
złośliwy pies wyjść na zewnątrz z jego hodowli, długopis, lub właściciel rezydencji
chyba że pies jest dobrze smyczy ze smyczy nie dłużej niż
cztery (4) metrów długości. Nikt nie może zezwolić takiemu psu być
od rodzaju łańcucha, liny lub inne o smyczy poza jej hodowli lub długopis, chyba że
osoba jest w stanie utrzymać i fizycznej kontroli zwierząt w ogóle
razy. Takie psy nie mogą być smyczy na obiekty nieożywione, takie jak
drzewa, słupy, budynki itp.
4) nie będąc sklasyfikowane jako błędne, ze względu na nieproporcjonalne
liczba udokumentowanych "byków pit" bieganie w dużych skarg i
udokumentowane ataki na zwierzęta domowe i ludzi, wszystkie psy, które
spełnia definicji "byków pit", jak wskazano w punkcie e) niniejszego
rozporządzenie, muszą być ograniczone jak wskazano w punkcie c) niniejszego rozporządzenia.
(D) numer identyfikacyjny ubezpieczenia i wymogów sprawozdawczych.
1) Ubezpieczenie. Wszyscy właściciele, dozorcy lub harborers z okrutnych psów
muszą w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, uzyskanie
właściciela pasywów lub domu, ubezpieczenie, które zapewnia pokrycie dla każdego
występowanie z powodu uszkodzenia lub szkody na osobie lub śmierć osoby
spowodowane przez psa. Odpowiedzialność lub polityka właściciela domu, ubezpieczenie
musi wynosić co najmniej jednego sto tysięcy dolarów (100,000 dolarów).
(A) właściciel, posiadacz lub harborer z "Pit Bull Dog", jak
określone w ppkt e) niniejszego rozporządzenia jest zwolniona z
wymagania ubezpieczeniowe dla zaciekłych psów chyba "pit bull
pies "zostało udokumentowane wcześniej ugryziona lub
zaatakował osobę lub zwierzę domowe.
2) Każdy właściciel zły pies jeśli tak orzeczony przez sąd, wszelkie prawa
komornika, oficer dla zwierząt, lub publicznej służby zdrowia
musi przedstawić dowód wymaganej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
(E) DEFINICJA. "Pies Pit Bull" jest zdefiniowany dla celów niniejszej sekcji oznacza rasy Bull Terrier psa, American Staffordshire Terrier rasy psów, psy mieszanej rasy lub ras innych których rasa rasa lub mieszanych jest znany jako Pit Bulls, psów Pitbull lub Pit Bull Terrier, a każdy pies, który ma wygląd i cechy są głównie z ras Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier i inne rasy powszechnie znany jako Pit Bulls, psów Pit Bull, lub Pit Bull Terrier, lub połączenia z każdym z tych ras. Portsmouth Animal Miasto ds. Kontroli dokonuje ostatecznego ustalenia, czy pies spełnia definicji "psa pit bull".
(F) egzekucja. Powinno być obowiązkiem Zwierząt Portsmouth miasta ds. kontroli w celu wykonania niniejszego rozporządzenia. Portsmouth City Police Department również ma prawo do egzekwowania tego rozporządzenia.
1) Portsmouth Animal Miasto ds. Kontroli bada wszystkie
bezwzględni skarg dla psa Wszelkie reklamacje powinny być wprowadzone w formie pisemnej i
przeglądowi przez Zwierząt Portsmouth miasta funkcjonariusza oraz funkcjonariusz
powinien ustalić, czy pies jest złośliwy czy nie.
2) Portsmouth Animal Miasto urzędnik kontroli powinien wymagać od właściciela lub
harborer z błędnego psa do przestrzegania postanowień niniejszego
zarządzenie lub bezpiecznie usunąć tak psa przed granicami miasta Portsmouth,
Ohio.
(G) nieprzestrzegania. Jeżeli właściciel, posiadacz lub harborer z błędnego
pies nie spełnia wymogów i warunków określonych w niniejszej
Sekcja i cała ta Rozporządzenie, Portsmouth Animal Miasto urzędnik kontroli
może nakazać błędne psa należy natychmiast zajęte, skonfiskowane lub
zniszczone.
(I) Pierwszy naruszenie tego rozporządzenia spowoduje za wykroczenie z
czwarty stopień.
1) sekund naruszenie tego rozporządzenia spowoduje za
wykroczenie trzeciego stopnia.
2) Trzecie naruszenie tego rozporządzenia spowoduje za
wykroczenie drugiego stopnia.
3) Czwarty naruszenie tego rozporządzenia spowoduje za
wykroczenie pierwszego stopnia.
4) Każde kolejne naruszenie spowoduje za wykroczenie z
pierwszego stopnia.
a) Każde wystąpienie stanowi odrębną przestępstwa. "
_____________________________
Cerberka już nie ma, została Negra i Landrynka... 1.01.2018 do rodziny dołączył Crimson

 
 
 
    
Wyświetl posty z:  
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Dodaj temat do:   Temat dla Wykop  Temat dla Facebook  Temat dla Wyczaj.to Temat dla Gwar  Temat dla Delicious  Temat dla Digg  Temat dla Furl  Temat dla Google  Temat dla Kciuk  Temat dla Reddit  Temat dla Simpy  Temat dla Slashdot  Temat dla Technorati  Temat dla YahooMyWeb  Temat dla Nasza Klasa Temat dla Blip  Temat dla MySpace  Temat dla Twitter  Temat dla Flaker  Temat dla Grono.net  Temat dla Gadu-Gadu Live  Temat dla Status GG  Temat dla Poleć  Temat dla Forumowisko 
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odp. Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Anty BSL - polska strona
Antybsl.pl to społeczna inicjatywa st...
dragonh3art Linki, sznurki i smycze 0 Sro Wrz 26, 2012 12:38
dragonh3art
Brak nowych postów Przyklejony: Budowa anatomiczna psa
dragonh3art Bulterier standardowy - informacje o rasie 0 Pią Paź 26, 2007 20:03
dragonh3art
Brak nowych postów BSL w armii USA
JonSnow Bulterier i prawo 0 Sro Wrz 19, 2012 15:49
JonSnow
Brak nowych postów BSL w Polsce, kolejne zagrożenie.
JonSnow Bulterier i prawo 2 Sob Paź 15, 2011 13:56
santorini
Brak nowych postów Uwaga na BSL - zmiana ustawy o ochron...
dragonh3art Bulterier i prawo 44 Wto Lis 16, 2010 10:16
tufiPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Wdrożenie, projekt i realizacja PCserwis ®

[ Twoje IP to: 35.171.183.163, używasz: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) ]
Forum w wersji Lo-Fi dla PDA/GSM
bulterier, bullterrier, bull terrier bulterier miniaturowy, miniature bull terrier
audi forum, hodowle bulterierów, bulterier adopcje
Mapa Bulterier - Forum o rasie | Działy | Kategorie | Spis treści | Baza bulterierów
bulterier forum kynologiczne